Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Πέμπτη 28/04/2022 από 15:30 έως 17:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ              Καλλιθέα, 28/04/2022
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η                                           Αρ. Πρωτ. 18868

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διεύθυνση i.konstantara@kallithea.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως ισχύει, την Πέμπτη 28/04/2022 από 15:30 έως 17:00 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021:

Προτεινόμενες παρεμβάσεις για βιοκλιματική-αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι το έργο είναι χρηματοδοτούμενο και οι προθεσμίες του προγράμματος ‹‹ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ›› για κατάθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων είναι ασφυκτικές

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ