Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 5/4/2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα, 30/03/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ. Πρωτ. 14698
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 5/4/2022 και ώρα 14:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021

1. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων Δήμου Καλλιθέας.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ