Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 700-800 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Δημοτικού Ωδείου και άλλων υπηρεσιών του Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 6ΟΝ2ΩΕΚ-ΗΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Καλλιθέα 07/11/2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ              Αρ. πρωτ. 54353/15-11-2022 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76 Τηλεφ.: 213 2070300 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, επαναληπτική μειοδοτική Δημοπρασία, κατόπιν της 467/2022 απόφασης της Οικονομικής του Επιτροπής, στην οποία αποφασίσθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου επιφανείας 700-800 […]

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Επανάληψη πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων για άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα, 31/10/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. Πρωτ.: 51681 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ: Π.ΠΑΡΙΔΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Πληροφορίες: Π. Παρίδου Τηλέφωνο: 213-20.70.415 E-mail: p.paridou@kallithea.gr ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Αρ. θέσεων: 1) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη […]

Ανοικτός Διεθνής (άνω των ορίων) Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: 1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑΚαλλιθέα 24 / 10 / 2022 EL 304Αριθ. Πρωτ.: 50643 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: 5002746 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.: 2020ΣΕ27510040 CPV: 44613700-7 (Απορριμματοφόροι κάδοι) 19640000-4 (Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο) 42914000-6 (Εξοπλισμός ανακύκλωσης) 34144512-0 (Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων) 34136200-1 (Φορτηγάκια με διαχωριστικά τοιχώματα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ότι εκτίθεται […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Καλλιθέα 24 / 10 / 2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αριθ. Πρωτ : 50638 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (ΕL NUTS304) διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 298.007,09 € η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης […]

Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 120-190 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 6ΠΚΣΩΕΚ-Ψ1Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 29/09/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αρ. πρωτ. 49390/18-10-2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76 Τηλεφ.: 213 2070300 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, επαναληπτική μειοδοτική Δημοπρασία, κατόπιν της 422/2022 απόφασης της Οικονομικής του Επιτροπής, στην οποία αποφασίσθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου επιφανείας 120-190 […]