Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων & Προμήθεια Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας & του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ – “Γιάννης Γάλλος”»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 22/06/2023 Αριθ. Πρωτ: 29371 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.195.227,60 ευρώ με ΦΠΑ (με τους ισχύοντες, κατά την ημέρα κατάρτισης, των όρων ΦΠΑ), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων και Προμήθεια Τροφίμων, για […]

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου με περιφραγμένο αύλειο χώρο), προς κάλυψη της ανάγκης στέγασης & λειτουργίας του 5ου Γυμνασίου του Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΨΘ10ΩΕΚ-Ω01 Καλλιθέα 09/06/2023 Αρ. πρωτ. 28229 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76 Τηλ.: 213 2070300 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου (κτιρίου με περιφραγμένο αύλειο χώρο) από το Δήμο μας, προς κάλυψη της ανάγκης στέγασης και λειτουργίας του […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή & Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων & Δημιουργία Έξυπνων & Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 02/06/2023 Αριθ. Πρωτ : 26241 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.084.221,96 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά […]

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης & διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

23PROC012786916 ΑΔΑ: Ρ7ΙΠΩΕΚ-6ΘΦ Καλλιθέα 31-05-2023 Αρ. Πρωτ.:25769 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ NUTS EL 304 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας», προϋπολογισμού 7.699.373,04 €. Η προκήρυξη του έργου έχει δημοσιευθεί στο […]

Ανοικτός άνω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας & της διασύνδεσής του με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 24/05/2023 Αριθ. Πρωτ.: 24568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό άνω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 722.922,96 € με Φ.Π.Α, η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με […]

Ανοικτός άνω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 17/05/2023 Αριθ. Πρωτ.: 23354 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό άνω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 65.702,76 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ […]

Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων & δαπέδου ασφαλείας για την νέα παιδική χαρά στις οδούς Υψηλάντου & Ελπίδος στο Δήμο Καλλιθέας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 10/05/2023 Αριθ. Πρωτ: 22190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 149.778,84 ευρώ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων και δαπέδου ασφαλείας για την νέα παιδική χαρά στις οδούς Υψηλάντου […]

Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 04/05/2023 Αριθ. Πρωτ: 21326 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 213.280,00 ευρώ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]

Ανοικτός άνω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Καλλιθέας» Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινόχρηστων […]

Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (2023-2024)»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 03/05/2023 Αριθ. Πρωτ.: 21068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 148.695,84 ευρώ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (2023-2024)» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη μόνο βάσει […]