Δελτίο Τύπου της εκδήλωσης στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας στις 20 & 21 Φεβρουαρίου 2024 στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ACTIVE CITIES FOR EU και EUROPEAN LOCAL CITIZENS

Στη Βουδαπέστη βρέθηκαν στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2024 εκπρόσωποι του δήμου Καλλιθέας για να συμμετάσχουν στις διαδοχικές συναντήσεις των δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία ο δήμος Καλλιθέας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος. Οι συναντήσεις έγιναν στην έδρα της Ένωσης Τοπικών Αρχών της Ουγγαρίας (TOOSZ).
Active Cities for EU
Η πρώτη συνάντηση αφορούσε το πρόγραμμα «Active Cities for EU» στο οποίο εκτός της Καλλιθέας συμμετέχουν επίσης η Ένωση Τοπικών Αρχών της Ουγγαρίας (TOOSZ), η Ένωση Κομητειών (counties) της Ρουμανίας (UNJR), ο Δήμος της Xativa (Ισπανία) και η Ένωση Αστικών Δήμων της Σλοβενίας (ZMOS).

Η συνάντηση εστίασε στη σημασία της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο μέσα από δημόσιες διαβουλεύσεις και συνεργασίες με τοπικές ΜΚΟ και τον ιδιωτικό τομέα.

Από την πλευρά της Καλλιθέας ο Αναπληρωτής Δήμαρχος, Ιωάννης Εμιρζάς, καλωσόρισε τους εταίρους και παρουσίασε τη νέα δημοτική αρχή του δήμου και τους στόχους της, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών σε τοπικό – δημοτικό επίπεδο καθώς αυτή μετεξελίσσεται με τις νέες μορφές επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή και ως εκ τούτου έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της τοπικής δημοκρατίας. Η συμμετοχή των πολιτών μέσω διαβουλεύσεων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων -σημείωσε ο κ. Εμιρζάς- καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι αυτά που μας ενώνουν ως Ευρωπαίους και μπορούν μας οδηγήσουν σε μια νέα εποχή για την Ευρώπη.

Παράλληλα, η Τοπογράφος Μηχανικός εξειδικευμένη σε επιχειρηματικές μονάδες , υπάλληλος του Δήμου Καλλιθέας Βασιλική Τζουμάκα, παρουσίασε λεπτομερείς επισημάνσεις για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι δημόσιες διαβουλεύσεις στο Δήμο Καλλιθέας

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε επίσης το “Σχολείο Επιχειρηματικότητας για την Κοινωνία των Πολιτών”, μια καλή πρακτική του 3ου Διαμερίσματος της Βουδαπέστης, που κέρδισε το Βραβείο του Προγράμματος Καλύτερων Πρακτικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2022. Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση των συνεργασιών μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ο Ferenc Burján, Αναπληρωτής Δήμαρχος του Διαμερίσματος, εξήγησε ότι οι τοπικές ΜΚΟ έχουν αποκομίσει πολλές επαγγελματικές εμπειρίες και γνώσεις από τον επιχειρηματικό τομέα, αλλά ήταν επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία για τις ΜΚΟ, η οποία θα επεκταθεί συνεχώς και σε άλλες συνοικίες της πρωτεύουσας.

Η συνεδρία ολοκληρώθηκε με ομάδες εργασίας και συζήτηση σχετικά με την εμπειρία των συμμετεχόντων στη συνεργασία με ΜΚΟ, τη δημόσια συμμετοχή και τη συνεργασία μεταξύ δήμων και ιδιωτικού τομέα.
European Local Citizens

Η δεύτερη συνάντηση -την επόμενη ημέρα αφορούσε το πρόγραμμα «European Local Citizens», ένα νέο πρόγραμμα με επικεφαλής τον δήμο Καλλιθέας, στο οποίο επίσης συμμετέχουν η Ένωση Τοπικών Αρχών της Ουγγαρίας (TOOSZ), η Ένωση Κομητειών (counties) της Ρουμανίας (UNJR), το Ίδρυμα Πανίκου Χατζηχαμπή (Κύπρος), ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της περιοχής Ribera Baixa στη Βαλένθια (Ισπανία) και ο Οργανισμός EDUPRO (Πορτογαλία).

Το πρόγραμμα αυτό ELC εστιάζει στα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ και στον αντίκτυπο της Συνθήκης του Μάαστριχτ στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών.

Για την Καλλιθέα ο Αναπληρωτής Δήμαρχος, Ιωάννης Εμιρζάς καλωσόρισε τους εταίρους στο πρόγραμμα και τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ενώ παρουσίασε με τη Βασιλική Τζουμάκα , υπάλληλο του τμήματος Προγραμματισμού και Σχεδιασμού , τα βασικά χαρακτηριστικά του δήμου, την ιστορική του εξέλιξη, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις προτεραιότητές του.

Η Αντιδήμαρχος Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Μέριμνας, Αθηνά Εξάρχου, ανέπτυξε τις κοινωνικές δράσεις του δήμου Καλλιθέας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη κοινωνική πολιτική του Δήμου που στηρίζει ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες με τα δημοτικά ιατρεία , το συμβουλευτικό κέντρο οικογένειας , το κοινωνικό παντοπωλείο, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι , τους κοινωνικούς λειτουργούς κλπ. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη κορωνίδα του εθελοντισμού , την εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου που προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να συνδράμει σε ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της ανθρώπινης υπόστασης μας.

Η Εκπαιδευτικός και διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας , Θεολογία Γεωργίου, παρουσίασε το μαθητικό φεστιβάλ του δήμου Καλλιθέας και τις δράσεις που αυτό περιλαμβάνει.

Ο Γενικός του Γραμματέας, Δρ. Ferenc Gyergyák, στην εισήγησή του ανάλυσε την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη και εξήγησε ότι κάθε πολίτης της ΕΕ έχει το δικαίωμα να μετακινείται και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών. Κάθε πολίτης της ΕΕ έχει το δικαίωμα να ψηφίζει και να είναι υποψήφιος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις δημοτικές εκλογές του κράτους μέλους διαμονής υπό τους ίδιους όρους με τους πολίτες του συγκεκριμένου κράτους.

Ο Elroy Thümmler, Ολλανδός επιχειρηματίας και πλέον Ούγγρος επιχειρηματίας, παρουσίασε την εμπειρία του ως «πολίτης της ΕΕ που ζει και κάνει επιχειρήσεις στην Ουγγαρία» και εξήγησε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετώπισε.

Ανάλογες παρουσιάσεις έγιναν και από τους υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε διαπιστώθηκαν τα βήματα που έχουν γίνει ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους αλλά διαπιστώθηκαν και οι δυσκολίες που ακόμα υπάρχουν ιδιαίτερα στο κομμάτι της ενημέρωσης.

Κλείνοντας τη συνάντηση ο Αναπληρωτής Δήμαρχος κ. Εμιρζάς και ο προϊστάμενος του τμήματος Προγραμματισμού και Σχεδιασμού κ.Θεολόγου Ανδρέας κάλεσαν τους εταίρους να παραβρεθούν στην επόμενη συνάντηση του προγράμματος που θα γίνει στην Καλλιθέα τον Απρίλιο, στα πλαίσια του μαθητικού φεστιβάλ 2024.