Μεταφορά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καλλιθέας με παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών στην οδό Φορνέζη 2

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλλιθέας με παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών
ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΦΟΡΝΕΖΗ 2 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
(3os ΟΡΟΦΟΣ)