Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας την Παρασκευή 23-02-2024 & ώρα 19:00

Καλλιθέα 19/02/2024
Αρ. πρωτ. 8276

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Παρασκευή 23-02-2024 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

•  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ