ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2024

Οι δικαιούχοι του Δώρου Πάσχα 2024 (τα άτομα που έλαβαν το Δώρο Χριστουγέννων 2023) να προσκομίσουν φωτοτυπία του ΙΒΑΝ τραπεζικού τους λογαριασμού δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι λογαριασμού) στα Δημοτικά Ιατρεία Ανδρομάχης 100, Καλλιθέα, μέχρι 1/3/2024.

Χωρίς την προσκόμιση ΙΒΑΝ δεν θα μπορούν να λάβουν το Δώρο Πάσχα 2024 που θα δοθεί σε χρηματική μορφή.

Όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη προσκομίσει το ΙΒΑΝ τους να αγνοήσουν αυτό το μήνυμα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗΣ