Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας την Τρίτη 09-07-2024 & ώρα 19:00 που θα γίνει δια ζώσης (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)

Καλλιθέα 04-07-2024 Αρ. πρωτ. 32772 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: Τη με αρ. πρωτ. 30763/26-6-2024 πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης- (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Δευτέρα 01-07-2024 & ώρα 19.30

Καλλιθέα 26-6-2024 Αρ. πρωτ. 30763 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Δευτέρα 01-07-24 και ώρα 19:30 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις […]

Tο θέμα που συζητήθηκε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 29/5/2024 και η απόφαση που ελήφθη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 31/5/2024 δημοσιεύεται το θέμα που συζητήθηκε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 29/5/2024 και ελήφθη η παρακάτω απόφαση: Απόφαση Νο 3: Γνωμοδότηση […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης- (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Τετάρτη 29-05-2024 & ώρα 19:00

Καλλιθέα 23-5-2024 Αρ. πρωτ. 24868 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Τετάρτη 29-5-2024 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις […]

Tα θέματα που συζητήθηκαν στην 4η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 29/4/2024 και η απόφαση που ελήφθη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 30/4/2024 δημοσιεύεται το θέμα που συζητήθηκε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 29/4/2024 και ελήφθη η παρακάτω απόφαση: 1. Απόφαση Νο 2: […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), τη Μ. Δευτέρα 29-04-2024 & ώρα 20.00

Καλλιθέα 24/4/2024 Αρ. πρωτ. 20458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την M. Δευτέρα 29-4-2024 και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για το παρακάτω θέμα σύμφωνα […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Δευτέρα 8/4/2024 & ώρα 20:00

Καλλιθέα 28/3/2024 Αρ. πρωτ. 15157 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Δευτέρα 8-4-2024 και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις […]

Tο θέμα που συζητήθηκαν στην 2η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 23/02/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 26/2/2024 δημοσιεύεται το θέμα που συζητήθηκε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 23/2/2024 και ελήφθη η παρακάτω απόφαση: Απόφαση Νο 1: ΣΥΖΗΤΗΣΗ […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας την Παρασκευή 23-02-2024 & ώρα 19:00

Καλλιθέα 19/02/2024 Αρ. πρωτ. 8276 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Παρασκευή 23-02-2024 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Τετάρτη 31-01-2024 & ώρα 19:00

Καλλιθέα 26/01/2024 Αρ. πρωτ. 4154 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Τετάρτη 31-01-2024 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 […]