Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας τη Δευτέρα 25-09-2023 & ώρα 19:00 που θα γίνει δια ζώσης – στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304)

Καλλιθέα 21/09/2023 Αρ. πρωτ. 44174 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: Τη με αρ. πρωτ. 34389/21-7-2023 πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Τρίτη 25-07-2023 & ώρα 19:00

Καλλιθέα 21/07/2023 Αρ. πρωτ. 34389 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Τρίτη 25-07-2023 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 3η συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 14/06/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Συμβούλιο 3ης Δημοτική Κοινότητας Καλλιθέας Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 16/6/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στη 3η συνεδρίαση του Συμβουλίου 3ης Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 14/6/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 2: Μη έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας την Τετάρτη 14-06-2023 & ώρα 19:00

Καλλιθέα 13/06/2023 Αρ. πρωτ. 27808 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις με αρ. πρωτ. 25791/31-05-2023 και 27281/09-06-2023 προσκλήσεις σε τακτική συνεδρίαση της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία. 2. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) του Υπουργείου […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας τη Δευτέρα 12-06-2023 & ώρα 18:00

Καλλιθέα 09/06/2023 Αρ. πρωτ. 27281 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τη με αρ. πρωτ. 25791/31-05-2023 πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία. 2. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τετάρτη 07-06-2023 & ώρα 20:00

Καλλιθέα 31/05/2023 Αρ. πρωτ. 25791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Τετάρτη 07-06-2023 και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), σύμφωνα με τις […]

Το θέμα που συζητήθηκε στην 2η (ειδική) συνεδρίαση του Συμβουλίου 3ης Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 3/5/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Συμβούλιο 3ης Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 5/5/2023 δημοσιεύεται το θέμα που συζητήθηκε στην 2η (ειδική) συνεδρίαση του Συμβουλίου 3ης Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 3/5/2023 και ελήφθη η παρακάτω απόφαση: Απόφαση Νο 1: Εκλογή Προέδρου Συμβουλίου 3ης Δημοτικής […]

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Τετάρτη 03-05-2023 & ώρα 20:00

Καλλιθέα 28/04/2023 Αρ. πρωτ. 20520 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 79Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 5043/τ.Α΄/13-4-2023 Την με αρ. 478 (αρ. πρωτ. 34066/21-4-2023) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Τις διατάξεις του άρθρου 88 του […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Παρασκευή 31-03-2023 & ώρα 18:00

Καλλιθέα 27/3/2023 Αρ. πρωτ. 14814 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Παρασκευή 31-03-2023 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας την Τρίτη 07-02-2023 & ώρα 20:00 που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση)

Καλλιθέα 1/2/2023 Αρ. πρωτ. 5230 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: Τη με αρ. πρωτ. 3535/23-01-2023 πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με […]