Το θέμα που συζητήθηκε στην 2η (ειδική) συνεδρίαση του Συμβουλίου 3ης Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 3/5/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Συμβούλιο 3ης Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 5/5/2023 δημοσιεύεται το θέμα που συζητήθηκε στην 2η (ειδική) συνεδρίαση του Συμβουλίου 3ης Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 3/5/2023 και ελήφθη η παρακάτω απόφαση: Απόφαση Νο 1: Εκλογή Προέδρου Συμβουλίου 3ης Δημοτικής […]

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Τετάρτη 03-05-2023 & ώρα 20:00

Καλλιθέα 28/04/2023 Αρ. πρωτ. 20520 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 79Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 5043/τ.Α΄/13-4-2023 Την με αρ. 478 (αρ. πρωτ. 34066/21-4-2023) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Τις διατάξεις του άρθρου 88 του […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Παρασκευή 31-03-2023 & ώρα 18:00

Καλλιθέα 27/3/2023 Αρ. πρωτ. 14814 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Παρασκευή 31-03-2023 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας την Τρίτη 07-02-2023 & ώρα 20:00 που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση)

Καλλιθέα 1/2/2023 Αρ. πρωτ. 5230 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: Τη με αρ. πρωτ. 3535/23-01-2023 πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Παρασκευή 27-01-2023 & ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 23/01/2023 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αρ. πρωτ. 3535 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Παρασκευή 27-01-2023 και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), […]

Το θέμα που συζητήθηκε στην 7η (τακτική) συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 28/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΚαλλιθέα, 29/12/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 29/12/2022 δημοσιεύεται το θέμα που συζητήθηκε στην 7η (τακτική) συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 28/12/2022 και ελήφθη η παρακάτω απόφαση: Απόφαση Νο 1: Έγκριση […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τετάρτη 28-12-2022 & ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 23/12/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. πρωτ. 61661 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Τετάρτη 28-12-2022 και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τετάρτη 23-11-2022 & ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 18/11/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. πρωτ. 55180 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Τετάρτη 23-11-2022 και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τρίτη 04-10-2022 & ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 30/09/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. πρωτ. 45856 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Τρίτη 04-10-2022 και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) την Παρασκευή 15-07-2022 & ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 08/07/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αρ. πρωτ. 31663 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: Τη με αρ. πρωτ. 30168/01-07-2022 πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με […]