Πίνακες κατάταξης – βαθμολογίας, απορριφθέντων & προσληπτέων, για την πρόσληψη προσωπικού με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς & για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων & ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.» Περίοδος 2023-2024

Ημερομηνία ενστάσεων από 23/12/2023 έως 2/1/2024

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ