Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”, την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 & ώρα 11.00

Καλλιθέα 22/12/2023
Αριθ. πρωτ. – 7628 –

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ι.Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ