Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του προγράμματος Active Cities for EU: Επίσκεψη στον Δήμο της Xàtiva 20 Οκτωβρίου 2023

30 Ευρωπαίοι δημοτικοί υπάλληλοι εμβαθύνουν σε πρακτικές διαβούλευσης με τους πολίτες προς την ενεργό ευρωπαϊκή συμμετοχή

Η Xàtiva, μια περιφερειακή πρωτεύουσα στην επαρχία της Βαλένθια στην Ισπανία φιλοξένησε σήμερα το πρώτο εργαστήριο του έργου «Active Cities for EU» στο οποίο προσκλήθηκαν 30 δημόσιοι λειτουργοί.

Αυτό ήταν το πρώτο εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε με τις εμπλεκόμενες χώρες εταίρους με την ονομασία «Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των ενεργών πόλεων της ΕΕ»: Το έργο περιλαμβάνει 5 εργαστήρια που έχουν ως στόχο την εκπαίδευση υπαλλήλων των δήμων σε διάφορες δημόσιες διαβουλεύσεις και πρακτικές για να κατανοήσουν πώς η συμμετοχική διαδικασία, να μεταφέρουν γνώσεις και να αυξήσουν την ικανότητά τους στις δικές τους τοπικές διοικήσεις να διεξάγουν δημόσιες διαβουλεύσεις και να αυξήσουν τις ευκαιρίες των πολιτών να είναι πολιτικά ενεργοί.

Το εργαστήριο ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του κ. Héctor Cuenca, συμβούλου της Συμμετοχής Πολιτών από τον Δήμο της Xàtiva, ο οποίος εστίασε στην ευκαιρία που παρέχει αυτού του είδους η εκδήλωση για ανταλλαγή, γνώσεων και εμπειριών.

Στη συνέχεια, η κ. Tessy Melidi, παρουσίασε το Εγχειρίδιο που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου. Το εγχειρίδιο καταγράφει μελέτες περίπτωσης σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση και θα περιλαμβάνει καλές πρακτικές και παραδείγματα από κάθε χώρα εταίρο. Η κ. Melidi εστίασε στο πώς οι δημόσιες διαβουλεύσεις είναι πράγματι καλές ευκαιρίες για τους πολίτες ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις δημόσιες αποφάσεις.

Στη συνέχεια, η κ. Soledat Colomer, εκπροσωπώντας το τμήμα νεολαίας του Δήμου της Xàtiva, παρουσίασε μια καλή πρακτική που βασίζεται στην ανάπτυξη του «Σχεδίου Millennial». Περιέγραψε πώς αυτή η διαδικασία διαβούλευσης περιλάμβανε μια βαθιά και ενδιαφέρουσα μελέτη που αναπτύχθηκε με διαφορετικές ομάδες-στόχους νέων που προέρχονταν από διαφορετικούς τομείς εργασίας. Οι εισροές αυτής της μελέτης τους επέτρεψαν να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης εστιασμένο στις ευκαιρίες και τις δυνατότητες απασχολησιμότητας των νέων στην πόλη Xàtiva .

Το υπόλοιπο εργαστήριο βασίστηκε σε ποικίλες δυναμικές συζητήσεις, όπου οι συμμετέχοντες μπορούσαν να συνεργαστούν, να συνεισφέρουν και να δημιουργήσουν ιδέες. Αρχικά, οι συμμετέχοντες έπρεπε να προσδιορίσουν πόσο βιώσιμο ήταν να εφαρμοστεί αυτή η συγκεκριμένη εμπειρία που παρουσίασε η Xàtiva στα άλλα πλαίσια παρέμβασης.

Η ελληνική αποστολή επεσήμανε ότι το παράδειγμα που δόθηκε δεν ήταν μακριά από τις πρακτικές που ακολουθούνται στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, η αποστολή της Ουγγαρίας θεώρησε ότι αυτό το σχέδιο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ιδανικά στη χώρα του, και ήδη πήραν κάποιες ιδέες από αυτήν την πρακτική.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες της Ρουμανίας θεώρησαν ότι η γραφειοκρατία και οι διαδικασίες στη χώρα τους θα δυσκόλευαν την εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου. Εν τω μεταξύ, η ομάδα της Σλοβενίας θεώρησε το σχέδιο ως καλή ιδέα, αλλά το εφάρμοσε με διαφορετική ομάδα στόχο, συμπεριλαμβανομένων των +55 ετών πολιτών.

Μετά από αυτές τις τοποθετήσεις, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει το έργο μέχρι στιγμής στη συμμετοχή του πολίτη, την ισότητα των φύλων ή την ιθαγένεια και χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να σκεφτούν τις χρήσεις που μπορούν να έχουν όλα τα αποτελέσματα του έργου στο μέλλον, τις πιθανές βελτιώσεις και τη βιωσιμότητα του έργου.