Πρόσκληση σε συνεδρίαση διά περιφοράς του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου & ώρα 11:00 π.μ.

Αρ.Πρωτ.16
16-01-2023

Προς: Τα μέλη του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου στις 11:00 π.μ.. Η συνεδρίαση θα γίνει διά περιφοράς. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση δαπάνης, ανάθεση και υπογραφή σύμβασης, προμήθειας αλκοολούχου ποτού (τύπου κονιάκ) για τον χώρο του κυλικείου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καλλιθέας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην Εταιρεία «ΙΠΠΕΑΣ ΟΕ».

2. Έγκριση δαπάνης, ανάθεση και υπογραφή σύμβασης προμήθειας ατομικών συσκευασμένων μπισκότων για το τμήμα του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλλιθέας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην Εταιρεία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ».

3. Έγκριση δαπάνης, ανάθεση προμήθειας μαρμάρων για το τμήμα του μαρμαράδικου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλλιθέας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην Εταιρεία «APRICOT ATE».

Με εκτίμηση
Καλογερόπουλος Αναστάσιος