Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων Γ΄ κύκλου επιλογής ωφελουμένων για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων με επίδομα έως 1850,00 €

Στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ωφελουμένων Γ΄ κύκλου για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη.

Ο Γ΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων αφορά την επιλογή τουλάχιστον 211 ωφελούμενων, ενώ μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί μόνο 83 αιτήσεις.
Υπέβαλε και εσύ σήμερα την αίτηση σου στην ιστοσελίδα του έργου https://sydna.apopsi.gr/p/m/el-GR , στο πρόγραμμα με επίδομα έως 1850,00 €.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Γ΄ κύκλου και Δικαιολογητικών:
19-12-2022 και ώρα 00:00:01

Λήξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:
19-01-2023 και ώρα 23:59:00

Στο πλαίσιο των νέων αιτήσεων δίνεται η δυνατότητα στους απορριφθέντες από προηγούμενους κύκλους να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.