Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», οικονομικού έτους 2023

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Ψηφίσθηκε με την υπ΄ αριθ. 60/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 589/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ