Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τετάρτη 28-12-2022 & ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 23/12/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. πρωτ. 61661
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τετάρτη 28-12-2022 και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. .

1. Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (αναψυκτηρίου-καφετέριας-μπαρ) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 134

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συμβουλίου Κοινότητας
3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

ΔΕΛΗΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ