Πρόσκληση σε ειδική & τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, τη Δευτέρα 19/12/2022 ώρα 16:00 & 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή
Τηλέφωνο: 2109590626
Email: depka@otenet.gr

Καλλιθέα 14/12/2022
Αρ. Πρωτ.: 442/2022

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), τη Δευτέρα 19/12/2022 και ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗΚΕΚ που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ., οικονομικού έτους 2021. Ισολογισμός χρήσης 2021 – Προσάρτημα χρήσης 2021 – Έκθεση Δ.Σ. χρήσης 2021.


Καλλιθέα 14/12/2022
Αρ. Πρωτ.: 443/2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), τη Δευτέρα 19/12/2022 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗΚΕΚ που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Κατακύρωση ανάδοχης εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, σύμφωνα με την αριθ. 60/2022 (Α.Δ.Α: 6383ΩΕΚ-4ΔΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Καλλιθέας με την οποία επικυρώνεται το 3ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ομάδα Α΄(τμήματα 1 έως 17).

2ο Αίτηση για πρακτική άσκηση της πτυχιούχου με την ειδικότητα ψυχολογίας, της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου «Νεοφιτ Ρίλσκι» Μπλαγκοεβγκραντ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Τζώρτζης Δελατόλας
Δημοτικός Σύμβουλος