Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 44η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 15/12/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 44η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 575: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 576: Εξειδίκευση πίστωσης για μίσθωση Χριστουγεννιάτικων φατνών

Απόφαση Νο 577: Επικαιροποίηση κατάστασης απόρων κατοίκων του Δήμου μας, δικαιούχων του προγράμματος «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2022» με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής

Απόφαση Νο 578: Αποδοχή εσόδου απο ΥΠΕΣ-πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων μέσω Σχολικών Επιτροπών

Απόφαση Νο 579: Αποδοχή και κατανομή Επιχορήγησης Δ΄ΔΟΣΗΣ έτους 2022, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 580: Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 581: Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 2.000 ευρώ στον Γυμναστικό Σύλλογο Εσπερίδες Καλλιθέας

Απόφαση Νο 582: Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 3.000 ευρώ στον Γυμναστικό Σύλλογο Καλλιθέας

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 583: Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Νο 584: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Καλλιθέας: 1. Οικιακή κομποστοποίηση & 2. Προμήθεια εξοπλισμού διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) αποβλήτων»

Απόφαση Νο 585: Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Απόφαση Νο 586: Έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού για τo «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020 ¨ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Απόφαση Νο 587: Τροποποίηση της με αρ. 528/2022 προηγούμενης απόφασης της Οικ. Επιτροπής

Απόφαση Νο 588: Έγκριση καταβολής δεδουλευμένων καθηγητών μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο

Απόφαση Νο 589: Έγκριση προϋπολογισμού 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος» ( απ 60/2022)

Απόφαση Νο 590: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος» (απ. 61/2022)

Απόφαση Νο 591: Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσή τους

Απόφαση Νο 592: Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου 400-600 τ.μ για στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Απόφαση Νο 593: Καταβολή ποσών ως αποζημίωση χρήσης ακινήτων, 01/06/2022 – 31/12/2022 και εξειδίκευση πιστώσεων

Απόφαση Νο 594: Απόδοση λογαριασμού της Μπούτα Αικατερίνης για το 3077/01-12-2022 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 595: Απόδοση λογαριασμού του Ξενάκη Εμμανουήλ για το 2590/13-10-2022 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 596: Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης 1.500,00 ευρώ στον Αθλητικό Σύλλογο Καλλιθέας Θεαγένης

Απόφαση Νο 597: Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης 1.500,00 ευρώ στον Αθλητικό Σύλλογο Ολυμπιακός Καλλιθέας»

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ