Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 40η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 15/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 16/11/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 40η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 15/11/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 510: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

Απόφαση Νο 511: Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Νο 512: Εξειδίκευση πιστώσεων για τις εορταστικές δράσεις των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από 08/12/2022 έως 07/1/2023

Απόφαση Νο 513: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια Χριστουγεννιάτικού δένδρου

Απόφαση Νο 514: Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης, για τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα, 3 Αντιδημάρχων και 3 Δημ. Συμβούλων στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε, που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, από 21/11/2022 έως 23/11/2022, με ΧΕΠ.

Απόφαση Νο 515: Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, για «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020¨ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ»

Απόφαση Νο 516: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής διαδικασίας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου Ο.Τ. 124 στη συμβολή των οδών Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων, για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων 2022 και της Πρωτοχρονιάς 2023

Απόφαση Νο 517: Περί εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 53/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδ. ασφαλιστικών μέτρων) και εξειδίκευση πίστωσης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ