Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 10η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21/03/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 22/03/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 10η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21/03/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 106: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 107: Εξειδίκευση πιστώσεων για συναυλίες

Απόφαση Νο 108: Έγκριση σύναψης και όρων Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τη Ε.Ε.Τ.Α.Α για την εκπόνηση της μελέτης του έργου «Βιοκλιματική Αστική Ανάπλαση Ενοποίησης και Διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας»

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 109: 2η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022

Απόφαση Νο 110: Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2022 του Δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 111: Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας στις 4 και 5 Μαΐου 2022

Απόφαση Νο 112: Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Νο 113: Εξειδίκευση πίστωσης για την ενοικίαση ηχητικών συστημάτων για την διοργάνωση της Εθνική γιορτής της 25ης Μαρτίου

Απόφαση Νο 114: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Υγείας και Κοινωνικής προστασίας

Απόφαση Νο 115: Εξειδίκευση πιστώσεων για την διοργάνωση bazaar σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο Καλλιθέας, για την παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας στις 9 και 10 Απριλίου 2022

Απόφαση Νο 116: Εξειδίκευση πίστωσης για ηχητική και φωτιστική κάλυψη για ενίσχυση εξοπλισμού του Δημοτικού θεάτρου

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ: Εξειδίκευση πιστώσεων για συναυλίες

Απόφαση Νο 117: Τροποποίηση της με αρ. 22/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Απόφαση Νο 118: Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

Απόφαση Νο 119: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Απόφαση Νο 120: Έγκριση της τεχνικής έκθεσης – περιγραφής – προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Καλλιθέας

Απόφαση Νο 121: Έγκριση του από 28/02/2022 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου, επιφανείας 700-1.000 τ.μ.

Απόφαση Νο 122: Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης γ) καταστάσεων δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών Μαρτίου 2022)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ