Πρόσκληση σε τακτική -δια περιφοράς- συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Πέμπτη 28/07/2022 & ώρα 12:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                  Καλλιθέα 26/7/2022
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                  Αρ. Πρωτ.: 280
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή
Τηλέφωνο: 2109590626
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε τακτική -δια περιφοράς- συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Πέμπτη 28/07/2022 και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗΚΕΚ που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα.
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου, με ώρα έναρξης της συνεδρίασης 12:00 & ώρα λήξης της συνεδρίασης 13:00. (Άρθρα 67, παρ.4 και 75, παρ.6 του ν.3852/2010).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1o Έγκριση τεχνικών όρων, μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, μετά από πρόσκληση, για τη προμήθεια υπηρεσιών: α) κατασκευής και τοποθέτησης ρολοκουρτίνας για την κάλυψη των αναγκών φωτοσκίασης της Σχολής Χορού και β) την προμήθειας υπηρεσιών αντικατάστασης του παλαιού σκουριασμένου και πλέον ακατάλληλου σκέπαστρου με νέα σιδηροκατασκευή στην είσοδο της Σχολής Χορού της Δημοτικής Επιχείρησης στην οδό Πεισιστράτου 60, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2ο Έγκριση τεχνικών όρων, μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, μετά από πρόσκληση, για τη προμήθεια υπηρεσιών: α) κατασκευής και τοποθέτησης φωτεινών επιγραφών για την κάλυψη αναγκών των Σχολών Χορού και των ΚΔΑΠ της Δημοτικής Επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

3ο Αίτηση για πρακτική άσκηση στο Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας.

4ο Καθορισμός θέσεων και ειδικοτήτων, βάσει αιτήματος, για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την κάλυψη αναγκών στο Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας για το έτος 2022.

5ο 2η Αναμόρφωση εξόδων προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΚ για το έτος 2022.

6ο Α. Έγκριση τεχνικών όρων, μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, μετά από πρόσκληση, για τη προμήθεια υπηρεσιών καθαριστηρίου της Δημοτικής Επιχείρησης στην οδό Εσπερίδων 95-97, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια υπηρεσιών καθαριστηρίου της Δημοτικής Επιχείρησης στην οδό Εσπερίδων 95-97, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Τζώρτζης Δελατόλας
Δημοτικός Σύμβουλος