Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα, 26/7/2022
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. πρωτ. : – 5304-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Μ. Φιλιπποπούλου
Τηλέφωνο: 210 9565618 (εσωτ.4 → 3)
Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:

Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨ που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 18:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. 3η Αναμόρφωση εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022

2. Έγκριση αιτήματος για τον προγραμματισμό προσλήψεων είκοσι πέντε (25) πτυχιούχων φυσικής αγωγής για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο περιόδου 2022-2023

3. Έγκριση πινάκων κατάταξης βρεφών και νηπίων βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οργανισμού, τη σχολική χρονιά 2022-2023.

4. Λήψη απόφασης αναπροσαρμογής της τιμής του γάλατος για τους δικαιούχους εργαζόμενους και τα φιλοξενούμενα βρεφη και νήπια των δομών του Ν.Π.

5. Λήψη απόφασης απόφασης αναπροσαρμογής της τιμής του άρτου για τα φιλοξενούμενα βρεφη και νήπια των δομών του Ν.Π.

6. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση πρακτικης άσκησης καταρτιζόμενης, με την ειδικότητα της βοηθού βρεφονηπιοκόμου, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οργανισμού, τη σχολική χρονιά 2022-2023.

7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 660/2022 απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ