Πρόκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος” η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 & ώρα 12:00 – 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 06/05/2022
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ.-2863
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410 (εσωτ.-1-)

Κυρίες / οι,

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 – 14:00 με το εξής μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. «Έγκριση παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος του κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου ΕΣΠΕΡΟΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ στις 13,14,15/5/2022 για τη διεξαγωγή του Πανελληνίου πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής Γ΄ κατηγορίας (Παίδων – κορασίδων)».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ