Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 18η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 03/05/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 04/05/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 18η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 03/05/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 186: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 187: α) Έγκριση της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (Α.Π. 18215/29-09-2020 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους») στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ», β) έγκριση της μελέτης προμήθειας και των τεχνικών περιγραφών/προδιαγραφών, και γ) έγκριση του επικαιροποιημένου τεχνικού δελτίου».
ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 188: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια κεριών ρεσό καθώς επίσης και βάσεις για τα κεριά για την εκδήλωση της παραμονής της επετείου της Ποντιακής γενοκτονίας στις 18/5/2022 την οποία διοργανώνει η ΚΕΔΕ και συμμετέχει και ο Δήμος μας

Απόφαση Νο 189: Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022, στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στο Μέτρο 1.1.: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

Απόφαση Νο 190: Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ προς κάλυψη του Προγράμματος Απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε κάθε είδους ΝΠΔΔ, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την περίοδο από 1-10-2021 έως 30-11-2021

Απόφαση Νο 191: Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κομηνάτου Μαργαρίτας για το με αρ. 898/14-04-2022 Χ.Ε.Π.

Απόφαση Νο 192: Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Καλλιθέας, στην Ξάνθη, από 12 έως 15/5/2022, με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ