Οι αποφάσεις της 6ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 27/03/2019

ΑΠΟΦ.-34-ΈΓΚΡ.ΠΙΝ. ΜΕΣΟΠΡΟΘ.ΠΡΟΒΛ.2020-23_2

ΑΠΟΦ.-35-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΠΟΦ.-36-ΈΓΚΡ.ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤ. ΤΟΥ Ν.Π_

ΑΠΟΦ.-37-ΈΓΚΡ.ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΔΡ.ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓ.ΜΙΣΘ.ΚΛΙΜ_

ΑΠΟΦ.-38-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΠΡΑΚΤ.Νο2-ΚΑΛΥΜ ΚΟΛΥΜΒ.ΔΕΞΑΜ_

ΑΠΟΦ.-39-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΟΥΣ ΑΠΟ ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΟΡΓ_

ΑΠΟΦ.-40-ΈΓΚΡ.ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ

ΑΠΟΦ.-41-ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤ.ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓ.ΤΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝ.ΑΝΑΒ.ΤΟΥ 1ου ΟΛΥΜΠ.ΣΚΟΠ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (2)

ΑΠΟΦ.-42-ΈΓΚΡ.ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤ.2ος ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΦ.-43-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.ΓΙΑ ΧΡΟΝ.ΠΑΡΑΤ.2 ΝΟΜ.ΣΥΝΕΡΓ_