Οι αποφάσεις της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 12/03/2019

 

ΑΠΟΦ.-20-1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019 (2)

ΑΠΟΦ.-21-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412

ΑΠΟΦ.-22-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.-ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤ.&ΚΑΤΑΒ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΔΡ.ΜΙΣΘΟΛ. ΔΙΑΦ.ΑΠΟ ΑΝΑΓΝ.ΜΕΤΑΠΤ_

ΑΠΟΦ.-23-ΕΠΙΚΥΡ.ΠΡΑΚΤ.Νο3ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚ.Π.Σ.ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 131

ΑΠΟΦ.-24-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 9-2019

ΑΠΟΦ.-25-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΙΤΗΣΗ 2019-2020

ΑΠΟΦ.-26-ΈΓΚΡ.ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΥΣ Π.Σ.ΤΟΥ Ν.Π_

ΑΠΟΦ.-27-ΈΓΚΡ.ΣΥΝΟΔ.ΝΗΠΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛ.ΕΞΕΙΔ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΠΟΦ.-28-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ ΑΠΟ Π.Σ. ΤΟΥ Ν.Π_

ΑΠΟΦ.-29-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΒΡΕΦΟΥΣ

ΑΠΟΦ.-30-ΈΓΚΡ.ΤΗΣ ΕΚΔ.ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ-KALLITHEA RUN 2019

ΑΠΟΦ.-31-ΈΓΚΡ.ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤ.ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝ.ΕΘΙΜΟΤ. ΕΚΔ.ΚΟΠΗΣ ΠΡΩΤ.ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

ΑΠΟΦ.-32-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν-Α ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (2)

ΑΠΟΦ.-33-ΈΓΚΡ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ