Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 & ώρα 22:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                 Καλλιθέα 30/6/2022 Δημοτικό Συμβούλιο                  Αρ. Πρωτ. 30093 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 22:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 […]

Πρόσκληση σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 & ώρα 21:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ               Καλλιθέα 20/6/2022 Δημοτικό Συμβούλιο                Αρ. Πρωτ. 28102 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/8-6-06 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3731/2008) στην αίθουσα […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 & ώρα 20:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                  Καλλιθέα 16/6/2022 Δημοτικό Συμβούλιο                   Αρ. Πρωτ. 27577 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 20:30, βάσει του άρθ. 74 του […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 & ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                             Καλλιθέα 19/5/2022 Δημοτικό Συμβούλιο                             Αρ. Πρωτ. 22498 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021). Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 & ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                            Καλλιθέα 13/5/2022 Δημοτικό Συμβούλιο                             Αρ. Πρωτ. 21417 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021). Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 & ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Καλλιθέα 31/3/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          Αρ. Πρωτ. 14932 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021). Τη με αρ. 74 ΕΓΚΥΚΛΙΟ/7-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 & ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα 24/3/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. Πρωτ.  13955 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021). Τη με αρ. 74 ΕΓΚΥΚΛΙΟ/7-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του […]

Πρόσκληση σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                  Καλλιθέα 11/3/2022 Δημοτικό Συμβούλιο                    Αρ. Πρωτ. 11718 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021). Τη με αρ. 74 ΕΓΚΥΚΛΙΟ/7-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 & ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                          Καλλιθέα 18/2/2022 Δημοτικό Συμβούλιο                           Αρ. Πρωτ. 8321 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021). Τη με αρ. 74 ΕΓΚΥΚΛΙΟ/7-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 & ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                Καλλιθέα 11/2/2022 Δημοτικό Συμβούλιο                  Αρ. Πρωτ. 7146   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021). Τη με αρ. 74 ΕΓΚΥΚΛΙΟ/7-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς […]