Οι αποφάσεις της 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 02/05/2018

ΑΠΟΦ.-63-2η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΠΟΦ.-64-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ.-65-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ.-ΠΡΑΓΜ.ΠΡΟΜ.-ΥΠΗΡ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π

ΑΠΟΦ.-66-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ.ΠΑΡΑΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦ.-67-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ.ΤΡΕΧ.ΕΤΟΥΣ

ΑΠΟΦ.-68-ΈΓΚΡ.ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘ.ΠΡΟΜ.ΤΡΟΦ.ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ & ΑΠΟΣΤ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ

ΑΠΟΦ.-69-ΈΓΚΡ.ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΠΟΦ.-70-ΈΓΚΡ.ΠΑΡΑΤ.ΣΥΜΒ.ΕΚΜΙΣΘ.ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ν-Α ΕΓΚΑΤ

ΑΠΟΦ.-71-ΑΝΑΔΡ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛ.ΣΥΝΔΡ.ΓΙΑ ΑΘΛ.ΔΡΑΣΤ

ΑΠΟΦ.-72-ΈΓΚΡ.ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΦ.-73-ΈΓΚΡ.ΔΙΟΡΓ.ΑΓΩΝΕΣ ΑΛΜΑΤΩΝ & 1ο ΜΑΘ.ΠΡΩΤ.ΣΚΥΤΑΛ.ΔΗΜ.ΣΧ.ΚΑΛ

ΑΠΟΦ.-74-ΈΓΚΡ.ΧΟΡΗΓ.’Η ΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΙΜ. ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΛΕ ΙΙΙ

ΑΠΟΦ.-75-ΤΡΟΠΟΠ. & ΣΥΜΠΛ.ΑΠΟΦ. 58Δ.Σ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ Π.Σ