Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 & ώρα 20:00

Καλλιθέα 18/4/2024
Αρ. Πρωτ. 19392

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του 67 του Ν. 3852/2010 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση χιλίων (1.000,00) ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται από 01.01.2024 και εφεξής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου κατ’ άρθρο 281 παρ. 3 ν.3463/2006.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Λήψη απόφασης καθορισμού περιεχομένου προκήρυξης για επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 45/2024 περί έγκρισης αύξησης ωραρίου εργασίας 59 ΙΔΟΧ εργαζομένων του Δήμου (σχολικών καθαριστών/στριών).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του Ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

6. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 160.000 ευρώ οικ. έτους 2024 για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Δημιουργία επιτροπής για την επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας των τμημάτων ερασιτεχνικής δημιουργίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8. Έγκριση διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται από τις γωνίες ανακύκλωσης του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Έγκριση διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ

10. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών της Δ/νσης Παιδικής Αγωγής του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Αναθεώρηση αδειών λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) του πρώην ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» και β) ανάκληση των αδειών λειτουργίας των 3ου, 4ου, 5ου και 6ου ΚΔΑΠ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Αναθεώρηση του Κεφαλαίου 8 του σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και κατάλοιπων φορτίου πλοίων που καταπλέουν στην Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

13. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών της Δ/νσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπουκουβάλας Βασίλειος