Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Τρίτη 09/04/2024 & ώρα 12:30

Καλλιθέα 05/04/2024
Αρ. πρωτ. 16643

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τρίτη 09/04/2024 και ώρα 12:30 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021 και με το άρθρο 55 του Ν. 5083/2024.

1. Λήψη απόφασης για την υποβολή Μηνυτήριας Αναφοράς του Δήμου Καλλιθέας κατά παντός υπευθύνου, ενώπιον της κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, σχετικά με την προσβολή των δικαιωμάτων των πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και για κοινή ησυχία

2. Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Δήμου για 2025-2028

3. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια φιαλών νερού

4. Εξειδίκευση πιστώσεων για Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής

5. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τα προγράμματα Active Cities for EU «Δίκτυα πόλεων-CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT» και «European Local Citizens (ELC) Ευρωπαίοι Τοπικοί Πολίτες – CERV-2023 CITIZENS-TOWN- στις 18 & 19 Απριλίου 2024

6. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση πασχαλινού bazaar σε συνεργασία του Δήμου Καλλιθέας, με το Φιλοζωικό Σωματείο Καλλιθέας

7. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες εκδηλώσεων των ομάδων εργοθεραπείας των ΚΑΠΗ

8. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

9. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια ειδών, υλικών καθαριότητας, λοιπών ειδών ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας»

10. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

11. Έγκριση του προγράμματος «Μεταφορές μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα έτους 2024» και εξειδίκευση πίστωσης

12. Έγκριση του προγράμματος «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους- καλοκαίρι 2024» και έγκριση κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων

13. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις»- Καλοκαίρι 2024 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ»

14. Έγκριση τεχνικής έκθεσης-περιγραφής και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το πρόγραμμα «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις»-Καλοκαίρι 2024 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ»

15. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τεχνικής έκθεσης, πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση υπηρεσιών για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

16. Αποδοχή μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

17. Αποδοχή δωρεάς ξηράς τροφής για γάτες

18. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από την κα Β.Π.

19. Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τον κ. Λ.Θ.

20. Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τον κo Ι.Ι.

21. Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από την F Α.Ε.

22. Διαγραφή προσαυξήσεων λόγω λάθους στο πρόσωπο του φορολογουμένου Χ.Φ.

23. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

24. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Φεβρουαρίου 2024

25. Αντικατάσταση αιρετών μελών της επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ‘ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ’»

26. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της ΠΟΣΕΑ για τη δράση «ΠΟΣΕΑ-ΟΤΑ: Ευαισθητοποίηση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Αιμοδοσία» και εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής Σύμβασης

27. Απόδοση λογαριασμού του Ρυμενίδη Γεώργιου για το με αρ. 843/22-03-2024 ΧΕΠ

28. Κοπή ή μη δύο (2) δένδρων επί της οδού Σωκράτους 196 στην Καλλιθέα

29. Κοπή ή μη τριών (3) δένδρων επί της οδού Εσπερίδων 99-101 στην Καλλιθέα

30. Κοπή ή μη τριών (3) δένδρων επί των οδών Σεχοπούλου 1 και Δοϊράνης στην Καλλιθέα

31. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2023

32. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί των οδών Σόλωνος 133 & Ελ. Βενιζέλου, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την κ. Κ. Α. του Χ.

33. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 274, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την Π. Μ. του Ζ.

34. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Δαβάκη 15, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την κ. Μ. Σ. του Χ.

35. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την Ζ. Μ. του Β.

36. Διαγραφές και τροποποιήσεις σε χρηματικούς καταλόγους

37. Διαγραφές και τροποποιήσεις σε χρηματικούς καταλόγους

38. Διαγραφή προσαυξήσεων λόγω λάθους στο πρόσωπο του φορολογουμένου Χ.Ν.

39. Εξειδίκευση πιστώσεων για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο μουσικής εκδήλωσης – αφιέρωμα στα Πάθη του Κυρίου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ