Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου & των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, την Τρίτη 02-01-2024 & ώρα 7.30 μ.μ.

Καλλιθέα 27/12/2023
Αρ. πρωτ. 61999

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε ειδική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας (Ματζαγριωτάκη 76) – η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσηςτην Τρίτη 2-1-2024 και ώρα 7.30 μ.μ. για να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του ν. 5056/2023

 

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Εμιρζάς Ιωάννης