Διανομή προϊόντων στους δικαιούχους TEBA/FEAD στο Δήμο Καλλιθέας – ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΩΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (κρέατα κ.λ.π.)

Στο Δήμο Καλλιθέας θα πραγματοποιηθεί διανομή αγαθών (ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΩΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD:

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ :
ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ & ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ)
(ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ)

  • ΔΕΥΤΕΡΑ 4/12/2023
  • ΤΡΙΤΗ 5/12/2023

ΩΡΕΣ: 09:00 – 13:00

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Δικαιούνται μόνο όσοι περιλαμβάνονται στους καταλόγους δικαιούχων ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Αττικής.
  • Οι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν με μήνυμα (sms)
  • Για την παραλαβή απαιτείται: ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.
  • Σε περίπτωση απουσίας του δικαιούχου ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ή ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ.
  • Για τη μεταφορά λόγω του μεγάλου όγκου των προϊόντων θα χρειαστεί αυτοκίνητο ή μεγάλο καρότσι

→ Πληροφορίες από Παρασκευή 1/12/2023 στο 2109532712