Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στον 3ο όροφο, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στις 18:00

Αρ.Πρωτ.388
17-11-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στον 3ο όροφο, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στις 18:00 μ.μ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος προμήθειας καθαριστικών ειδών, για το τμήμα του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλλιθέας, καθώς και της έδρας της εταιρείας (Ελευθερίου Βενιζέλου 156, Καλλιθέα).

2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος προμήθειας οστεοκιβωτίων, για το τμήμα του εκθετηρίου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλλιθέας.

3. Προϋπολογισμός της Δ.Α.Ε.Κ. έτους 2024.

 

 

Με εκτίμηση
Καλογερόπουλος Αναστάσιος