Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 & ώρα 18:00

Καλλιθέα, 17/11/2023
Αρ. Πρωτ.: 6325

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3)

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.5043/2023 Φ.Ε.Κ. Α΄91 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί μόνο με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. 6η Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων τρέχοντος οικονομικού έτους.
  2. Λήψη απόφασης α) παραχώρησης θέσεως ελλιμενισμού στο πλοίο Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ» στον εξωτερικό προβλήτα της Ναυταθλητικής μαρίνας Καλλιθέας και σύναψης σύμβασης ελλιμενισμού από 01-12-2023 έως 30-11-2024 και β) εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ