Ψηφιακά εργαλεία για συμμετοχικές διαδικασίες και πρωτοβουλίες συμμετοχής πολιτών: εκδήλωση στο Βουκουρέστι 1 Νοεμβρίου 2023

Η «ανατροφοδότηση» (feedback) είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ώστε τα κράτη να βελτιώσουν τις συμμετοχικές τους διαδικασίες, καθώς και τη συμμετοχή των πολιτών χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία

Η Εθνική Ένωση Νομαρχιακών Συμβουλίων της Ρουμανίας (UNCJR) διοργάνωσε το δεύτερο εργαστήριο του έργου Active Cities for EU στο Βουκουρέστι στις 2 Νοεμβρίου 2023, στην αίθουσα της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Οικονομικών και Τραπεζών της Βουλής των Αντιπροσώπων, που βρίσκεται στο Παλάτι του Λαού. Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του ευρωπαϊκού έργου είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των κοινοτήτων τους.

Η UNCJR φιλοξένησε το εργαστήριο με τίτλο «Ψηφιακά εργαλεία για συμμετοχικές διαδικασίες και πρωτοβουλίες συμμετοχής πολιτών», το οποίο συγκέντρωσε εκπροσώπους από τις πέντε συμμετέχουσες χώρες του έργου (Ρουμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Σλοβενία και Ισπανία), καθώς και εκπροσώπους από την κεντρική δημόσια διοίκηση της Ρουμανίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης (MDLPA), τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης (SGG) και την τοπική δημόσια διοίκηση.

Το εργαστήριο άνοιξε ο κ. Sorin Munteanu , ο Γενικός Διευθυντής της UNCJR, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και εξήγησε την επιλογή του θέματος «Ψηφιακά εργαλεία για συμμετοχικές διαδικασίες και πρωτοβουλίες συμμετοχής πολιτών». Ο απώτερος σκοπός, όπως παρουσιάστηκε, είναι η ψηφιοποίηση όλων των θεσμικών συστημάτων. Οι οργανισμοί στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία, αλλά οι αναλύσεις έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι σε περιοχές, όπως για παράδειγμα στις αγροτικές, δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοια μέσα. Ως εκ τούτου, η UNCJR δήλωσε ότι ακολουθεί το σύνθημα των Ηνωμένων Εθνών «Να μην μείνει κανείς πίσω», ένας στόχος που αυτό το έργο ακολουθεί από την έναρξή του.

Η πρώτη συνεδρία της εκδήλωσης ήταν υπό την ηγεσία του κ. Adrian Lupuț, του Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου της κομητείας Timis, ο οποίος παρουσίασε μια μελέτη περίπτωσης με τίτλο «Συμμετοχικός προϋπολογισμός στην κομητεία Timis». Εξήγησε πώς ο συμμετοχικός προϋπολογισμός είναι κατά κύριο λόγο μια δημοκρατική άσκηση κατά την οποία οι άνθρωποι της κομητείας Timis υπερβαίνουν το στάδιο της διαβούλευσης και συμβάλλουν άμεσα στην κατανομή των πόρων, είτε προτείνοντας ένα έργο ψηφίζοντας το, είτε υποστηρίζοντας την υλοποίησή του.

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, οι κύριοι Laurentiu Mazilu και Constantin Cernega παρουσίασαν τη λειτουργεία των διαβουλεύσεων στη Ρουμανία και το σχετικό νομικό πλαίσιο. Ήταν μια δυναμική παρουσίαση κατά την οποία οι συμμετέχοντες μπορούσαν να εντοπίσουν τις διαφορές μεταξύ της ρουμανικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας των αντίστοιχων χωρών τους.

Η τελευταία μελέτη περίπτωσης παρουσιάστηκε από την κ. Domnica Focșăneanu , Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης , η οποία περιέγραψε τις προσπάθειες που κατέβαλε η ρουμανική κυβέρνηση στην ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Διοικητικού Κώδικα, από το 2008 έως σήμερα, μαζί με διαδικασίες διαβούλευσης που συνόδευαν αυτά τα στάδια.

Το υπόλοιπο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της UNCJR και επικεντρώθηκε σε διάφορες συμμετοχικές αλληλεπιδράσεις όπου οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν, συνεισέφεραν και δημιούργησαν ιδέες. Οι συμμετέχοντες από τις πέντε χώρες ομαδοποιήθηκαν και απάντησαν σε δύο ερωτήσεις, τις οποίες αργότερα συνόψισαν σε μία μόνο λέξη. Ως αποτέλεσμα, η λέξη της ημέρας ήταν «ανατροφοδότηση» (feedback) και είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να συμμετάσχουν στη συμμετοχική διαδικασία.