Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας, τη Δευτέρα 23-10-2023 & ώρα 19:00

Καλλιθέα 19/10/2023
Αρ. πρωτ. 50028

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε τη Δευτέρα 23-10-2023 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα:

  • Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (αναψυκτήριο) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 287, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «PHARAOH CAFΕ Ο.Ε.»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ