Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 26η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 18/09/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 19/9/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 26η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 18/9/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 355: Αποδοχή του κατεπείγοντος της πρόσκλησης

Απόφαση Νο 356: Αποδοχή επιχορήγησης Γ΄ΔΟΣΗΣ έτους 2023, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 357: Λήψη απόφασης επί της Αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με ΓΑΚ 41201/2023 και ΕΑΚ 3861/2023 των: 1) Μαράντη Ιωάννη, 2) Γκιόκα Έντουαρτ, 3) Λαγκουδάκη Πέτρου, 4) Μπίγκα Μιχαήλ, 5) Μυτιλιναίου Νεκτάριου, 6) Νάνου Σταύρου, 7) Νεστορίδου Στέλλας-Αγγέλας και 8) Παπαργύρη Συμεών κατά Δήμου Καλλιθέας και ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Καλλιθέας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ