Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Δευτέρα 18/9/2023 & ώρα 16:45

Καλλιθέα 18/09/2023
Αρ. πρωτ.43333

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε τη Δευτέρα 18/9/2023 και ώρα 16:45 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Αποδοχή επιχορήγησης Γ΄ΔΟΣΗΣ έτους 2023, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας

2. Λήψη απόφασης επί της Αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με ΓΑΚ 41201/2023 και ΕΑΚ 3861/2023 των: 1) Μαράντη Ιωάννη, 2) Γκιόκα Έντουαρτ, 3) Λαγκουδάκη Πέτρου, 4) Μπίγκα Μιχαήλ, 5) Μυτιλιναίου Νεκτάριου, 6) Νάνου Σταύρου, 7) Νεστορίδου Στέλλας-Αγγέλας και 8) Παπαργύρη Συμεών κατά Δήμου Καλλιθέας και ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Καλλιθέας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Η πρόσκληση είναι κατεπείγουσα γιατί:

Α) η επιχορήγηση των Σχολείων είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους και

Β) η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων είναι στις 19/9/2023

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ