Οδηγίες για τους δικαιούχους στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων & ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023-24

Καλλιθέα 07/08/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”»

 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, για τους δικαιούχους στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης » Περιόδου 2023-24, για να μπορέσουν οι ωφελούμενοι γονείς να εγγράψουν τα τέκνα τους στους βρεφικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οργανισμού μας, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Να σταλούν ηλεκτρονικά στο email της Διεύθυνσης Παιδικής Αγωγής paidiki-agogi@dimoskallitheas-opaa.gr

  1. To voucher («αξία τοποθέτησης») του παιδιού.
  2. Ημερομηνία γέννησης του παιδιού (ημέρα/μήνας/έτος)
  3. Αν το παιδί έχει συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης των επιλογών του Δήμου.
  4. Στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο – Τηλέφωνα και των δύο γονέων).

Ωστόσο λόγω καθυστέρησης της ανακοίνωσης των οριστικών αποτελεσμάτων, η επεξεργασία των emails και η διάθεση των vouchers θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Σεπτέμβρη.

Θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά, μόνο στην περίπτωση που θα υπάρχει διαθέσιμη θέση στις δομές μας.
Τα αδιάθετα vouchers (όποιοι δεν θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά), παραμένουν σε αναμονή, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη θέσεων που πιθανόν να προκύψουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχ. χρονιάς 2023-2024.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ