Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 & ώρα 11.00

Καλλιθέα 15/9/2023
Αριθ. πρωτ. – 5002-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ι.Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά τη διοργάνωση εκδήλωσης με αθλητικούς φορείς.

.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ