Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας την Τετάρτη 14-06-2023 & ώρα 20:00

Καλλιθέα 13/06/2023
Αρ. πρωτ. 27815

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις με αρ. πρωτ. 25707/31-05-2023 και 27286/09-06-2023 προσκλήσεις σε τακτική συνεδρίαση της 2ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία.
2. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας την Τετάρτη 14-06-2023 και ώρα 20:00 που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) επειδή αναβλήθηκε η συνεδρίαση της 12-06-2023 λόγω μη απαρτίας, με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης

• Συζήτηση για θέματα κοινότητας, ενημέρωση από τον Πρόεδρο

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συμβουλίου 2ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ