Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας την Τετάρτη 14-06-2023 & ώρα 19:00

Καλλιθέα 13/06/2023
Αρ. πρωτ. 27808

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
3η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις με αρ. πρωτ. 25791/31-05-2023 και 27281/09-06-2023 προσκλήσεις σε τακτική συνεδρίαση της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία.
2. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας την Τετάρτη 14-06-2023 και ώρα 19:00 που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) επειδή αναβλήθηκε η συνεδρίαση της 12-06-2023 λόγω μη απαρτίας, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (εστιατορίου) επί της οδού Ευαγγελιστρίας 65, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΣ ΠΟΠΗΣ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ E.E».

2. Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (καφενείου) επί της οδού Eλ. Βενιζέλου 99, ιδιοκτησίας της κ. Σταθοπούλου Νίκης του Γρηγορίου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συμβουλίου 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας

ΔΕΛΗΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ