Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2η (τακτική) συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 24/02/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Συμβούλιο Κοινότητας
2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 28/2/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στη 2η (τακτική) συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 24/2/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 1: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 336 του Δήμου Καλλιθέας κατόπιν άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

Απόφαση Νο 2: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 281 του Δήμου Καλλιθέας κατόπιν άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συμβουλίου Κοινότητας
2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ