Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Παρασκευή 10/02/2023 & ώρα 16:00

Ημερομηνία, 07-02-2023
Αρ. Πρωτ.: 49/2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ
Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Παρασκευή 10/02/2023 και ώρα 16:00μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗΚΕΚ που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο 1η Αναμόρφωση εσόδων χρηματικού υπολοίπου προϋπολογισμού έτους 2023.

2ο Πρωτόκολλο συμφωνίας ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022.

3ο Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης για το έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν.3463/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

4ο Έγκριση ταμειακού απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗΚΕΚ για το έτος 2022.

5ο Έγκριση της αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων της ΔΗΚΕΚ για τη χρήση του έτους 2021 άρθρο 261 του Ν.3463/2006 & αποστολή της απόφασης προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλλιθέας.

6ο Έγκριση τεχνικών όρων, μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης προγράμματος Οικονομικής Διαχείρισης Q-PRIME της Δημοτικής Επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

7ο Έγκριση τεχνικών όρων, μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης του προγράμματος μισθοδοσίας που χρησιμοποιεί η Δημοτική Επιχείρηση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

8ο Έγκριση τεχνικών όρων, μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια υπηρεσιών λογιστικής & φοροτεχνικής υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

9ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016). Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης & επισκευής καθώς και προμήθεια προϊόντων Η/Υ & δικτύου της Δημοτικής Επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

10ο Α. Έγκριση τεχνικών όρων, μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια ψηφιακών υπογραφών – USB TOKEN της Δημοτικής Επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια ψηφιακών υπογραφών – USB TOKEN της Δημοτικής Επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

11ο Έγκριση τεχνικών όρων, μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια υπηρεσιών και αγαθών συντήρησης και επισκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων της Δημοτικής Επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

12ο Έγκριση τεχνικών όρων, μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια υπηρεσιών επισκευής της εσωτερικής αίθουσας στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών Κ.Δ.Α.Π. της Δημοτικής Επιχείρησης στην οδό Πεισιστράτου 60 λόγο διάβρωσης και πτώσης τμήματος της περιμετρικής του δοκαριού γυψοσανίδας, της Δημοτικής Επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

13ο Α. Έγκριση τεχνικών όρων, μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την τέλεση εκδήλωσης, της Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ) της επιχείρησης στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την τέλεση εκδήλωσης, της Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ) της επιχείρησης στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

14ο Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ Ν.Θ.Ε. «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ή ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ» ΑΔΑ:ΩΣΠΙ4691Ω2-ΕΟ2, για μία (1) θέση εργασίας.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Τζώρτζης Δελατόλας
Δημοτικός Σύμβουλος