Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 1η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 01/02/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 1η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 1: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 2: Εξειδίκευση πίστωσης για εκτύπωση προγράμματος

Απόφαση Νο 3: Εξειδίκευση πίστωσης για θεατρικές παραστάσεις

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 4: 1η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2023

Απόφαση Νο 5: Εξειδίκευση πιστώσεων για αποκριάτικη εκδήλωση για την Γ΄ Ηλικία και για τα πνευματικά δικαιώματα καλλιτεχνικού προγράμματος στις 13-2-2023

Απόφαση Νο 6: Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων

Απόφαση Νο 7: Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη διοργάνωσης εκδηλώσεων έτους 2023

Απόφαση Νο 8: Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τις ανάγκες δαπανών για τα Κούλουμα 2023

Απόφαση Νο 9: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για «Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα, ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καλλιθέας»

Απόφαση Νο 10: Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Καλλιθέας: 1. Οικιακή κομποστοποίηση & 2. Προμήθεια εξοπλισμού διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) αποβλήτων»

Απόφαση Νο 11: Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια χρηματοδότησης του (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

Απόφαση Νο 12: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές του Πάσχα 2023» με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής

Απόφαση Νο 13: Έγκριση του από 11/01/2023 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, για στέγαση Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου

Απόφαση Νο 14: Έγκριση του από 18/01/2023 πρακτικού φανερού επαναληπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την μίσθωση είτε αυτοτελούς ακινήτου 3.000 έως 5.000 τ.μ. είτε ανάλογης έκτασης τμήματος ευρύτερου ακινήτου

Απόφαση Νο 15: Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου 120-300 τ.μ., για στέγαση των υπηρεσιών του Δ΄ΚΑΠΗ του Δήμου Καλλιθέας

Αποσύρεται: Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου 100-230 τ.μ., για στέγαση δεύτερου παραρτήματος Κ Ε Π του Δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 16: Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου 80-150 τ.μ., θα για στέγαση του παραρτήματος του Κ Ε Π του Δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 17: Υποβολή απολογισμού εσόδων και εξόδων Νοεμβρίου 2022

Απόφαση Νο 18: Αποδοχή εσόδου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους ΚΑΠ 2022

Απόφαση Νο 19: Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ασφαλίστρων των οχημάτων και μηχανήματων έργων του Δήμου για το πρώτο εξάμηνο του 2023 από 15-02-2023 έως 15-08-2023

Απόφαση Νο 20: Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για πληρωμή των Τελών κυκλοφορίας χρήσης δικύκλων 50 κ.εκ του 2023

Απόφαση Νο 21: Απόδοση λογαριασμού του Πολυχρονόπουλου Δημήτριου για το 2936/18-11-2022 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 22: Εκτέλεση της υπ’ αριθμ. Α2528/2022 ανέκκλητης λόγω ποσού απόφασης του 10ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και εξειδίκευση πίστωσης

Απόφαση Νο 23: Απόρριψη της πρότασης συμβιβασμού της με αρ. πρωτ. 54008/14-11-2022 αίτησης, για την καταβολή αποζημίωσης στον κ. Κ. Ρ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ