Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Πέμπτη 26/01/2023 & ώρα 17:00

Ημερομηνία, 19-01-2023
Αρ. Πρωτ.: 25/2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα Τ.Κ. 175 76
Τηλ.2109590626
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Πέμπτη 26/01/2023 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗΚΕΚ που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο 1η Αναμόρφωση εξόδων Π.Ο.Ε. προϋπολογισμού έτους 2023.

2ο Δεσμεύσεις – Αναλήψεις Υποχρεώσεων για Π.Ο.Ε..

3ο Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2022.

4ο Δεσμεύσεις – Αναλήψεις υποχρεώσεων για το έτος 2023.

5ο Λήξη προγράμματος, (ΚΥΑ 38839/838/22-08-2017 άρθρο 6 παρ.2) Ν.Θ.Ε.του ΟΑΕΔ «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ή ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ» ΑΔΑ:ΩΣΠΙ4691Ω2-ΕΟ2.

6ο Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ Ν.Θ.Ε. «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ή ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ» ΑΔΑ:ΩΣΠΙ4691Ω2-ΕΟ2, για μία (1) θέση εργασίας.

7ο Έγκριση τελικής ανακοίνωσης Σ.Μ.Ε. 2/2022, μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ (Αρ. πρτ.24928/2022/1/2023/17-01-2023) για την σύναψη σύμβασης έργου δύο ειδικοτήτων ψυχολόγου και λογοπεδικού για την κάλυψη αναγκών του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας & ορισμός τριμελούς επιτροπής ορισμός τριμελούς επιτροπής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού.

8o Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια δημοσίευσης της προκήρυξης για την πρόσληψη ενός ψυχολόγου & ενός λογοπεδικού ΣΜΕ1/2023, για το ΣΚΟ της Δημοτικής Επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κατακύρωση ανάδοχων εφημερίδων.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Τζώρτζης Δελατόλας
Δημοτικός Σύμβουλος