Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Παρασκευή 27-01-2023 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 23/01/2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αρ. πρωτ. 3536
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Παρασκευή 27-01-2023 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

• Συζήτηση για θέματα κοινότητας, ενημέρωση από την Πρόεδρο.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συμβουλίου Κοινότητας
1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ