Το θέμα που συζητήθηκε στην 7η (τακτική) συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 28/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΚαλλιθέα, 29/12/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος
Δήμου Καλλιθέας

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 29/12/2022 δημοσιεύεται το θέμα που συζητήθηκε στην 7η (τακτική) συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 28/12/2022 και ελήφθη η παρακάτω απόφαση:

Απόφαση Νο 1: Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (αναψυκτηρίου-καφετέριας-μπαρ) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 134.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΛΗΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ