Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, τη Δευτέρα 05/12/2022 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ            Καλλιθέα 29/11/2022
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 424/2022
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή
Τηλέφωνο: 2109590626
Email: depka@otenet.gr

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), τη Δευτέρα 05/12/2022 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗΚΕΚ που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Δημιουργία ψηφιακού οργανογράμματος της ΔΗΚΕΚ.

2ο Έγκριση ταμειακού απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗΚΕΚ για τα έτη 2017 έως και 2021.

3ο Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας για το έτος 2022.

4ο Α. Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια αγαθών, διαφόρων ειδών άμεσης ανάλωσης για τις Σχολές Χορού της επιχείρησης για την προγραμματισμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση τους (διαφορά έξοδα παραστάσεων – χριστουγεννιάτικη εκδήλωση – ανοικτά μαθήματα).

Β. Κατακύρωση αναδόχου μετά από πρόσκληση για την προμήθεια αγαθών, διαφόρων ειδών άμεσης ανάλωσης για τις Σχολές Χορού για την προγραμματισμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση τους.

5ο Α. Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια κλειδιών και λοιπών παρεμφερών υλικών για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση, για την ανωτέρω προμήθεια διαφόρων ειδών κλειδιών και λοιπών παρεμφερών υλικών για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης.

6ο Α. Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια υπηρεσίας θερμουδραυλικών εργασιών στο υποκατάστημα της επιχείρησης Κ.Δ.Α.Π. – Σχολή Χορού επι της οδού Πεισιστράτου 60.
Β. Κατακύρωση αναδόχου μετά από πρόσκληση για την προμήθεια την προμήθεια υπηρεσίας θερμουδραυλικών εργασιών στο υποκατάστημα της επιχείρησης Κ.Δ.Α.Π. – Σχολή Χορού επι της οδού Πεισιστράτου 60.

7ο Βεβαίωση Υπερωριακής Απασχόλησης υπαλλήλων με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. για το έτος 2022.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Τζώρτζης Δελατόλας
Δημοτικός Σύμβουλος