Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Πέμπτη 20/10/2022 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                   Καλλιθέα 12/10/2022
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                      Αρ. Πρωτ.: 363/2022
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή
Τηλέφωνο: 2109530161
Fax: 2109530160
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Πέμπτη 20/10/2022 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗΚΕΚ που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Έγκριση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας & ετησίου προγράμματος δράσης της Δημοτικής κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Κ.» έτους 2023.

2ο Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Κ.», με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, για το έτος 2023, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

3Ο Κατάρτιση, έγκριση και ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας για το έτος 2023, καθώς και του πίνακα 5Γ «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α.», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Καλλιθέας.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Τζώρτζης Δελατόλας
Δημοτικός Σύμβουλος