Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καλλιθέας & με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 & ώρα 20:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                  Καλλιθέα 25/8/2022
Δημοτικό Συμβούλιο                   Αρ. Πρωτ. 38334

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καλλιθέας και με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 20:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού β’ τριμήνου 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Καλλιθέας με το «Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας» (Ε.Κ.Ε.Α.) και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

3. Τροποποίηση της ΑΔΣ 522/2018 και της τροποποιητικής αυτής 706/2018, που αφορούν στον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ

4. Διοργάνωση δημόσιας συζήτησης με θέμα «Ιστορική καταγραφή, Διδάγματα και Προκλήσεις του Μέλλοντος», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος